Spring naar inhoud
Toekomst N201 Vinkeveen

Ervaar je problemen ten aanzien van de N201? Om te voorkomen dat het verkeer op de N201 nóg verder vastloopt, ontwikkelt de provincie Utrecht een visie voor de toekomst van de weg en het gebied er omheen.

 

Daarbij gebruikt de provincie de ideeën die zij krijgt van bewoners, bedrijven en gemeenten uit de omgeving van de weg. Onlangs is in het kader hiervan een enquête gelanceerd via de website van Provincie Utrecht. Om de specifieke visie van de bewoners van Vinkeveen ten aanzien van dit onderwerp te peilen zijn de denkrichtingen onderstaand doorgeplaatst.

 

Geef uw mening

Ervaar je problemen ten aanzien van de N201?

Bekijk resultaten »

Laden ... Laden ...

Schrijf een reactie

Reacties
 1. Wat een langdurig proces is dit. Voor de korte termijn graag gemeente, provincie en bewoners delegatie bij elkaar in de Willestee. Maak een onderscheid in korte termijn (2020) en de toekomst.
  Voor korte termijn voorstel:
  1 snelheidsverlaging 60 km incl trajectcontrole/flitsers
  2 bewegwijzering aanpassen door huidige afslag " Vinkeveen Dorp" te maken en Vinkeveen aanduiding allemaal via N212 en Mijdrechtse Dwarsweg laten rijden voor " nieuwbouw Vinkeveen"
  3 verleng de geluidswal 201 t.h.v. Molmpad eventueel met groene beplanting

  In overleg met bewoners dorp eventueel 30 KM rode zone maken in het dorp en in overleg met de (10) bewoners Mijdrechtse Dwarsweg kijken naar verbreding en doorstroming.

  Allemaal overzienbare aanpassingen die overzienbare investeringen vragen.

  Ga daarnaast samen aan de slag voor de langere termijn maar wacht eerst de effecten van deze aanpassingen af. Mijn inschatting is dat meeste problemen belangrijk afnemen.

 2. Wij zijn kersverse inwoners van Vinkeveen. Wij hebben ons huis gekocht vanwege een mooi uitzicht en een natuurgebied achter onze achtertuin. Echter het geluid dat vanaf de N201 komt is schrikbarend. Dus daarom willen we pleiten voor een langere geluidswal bij het Molmpad en een lagere snelheidslimitiet op de N201 ter hoogte van de bebouwing van het dorp. Nog een ander advies: vermeld Vinkeveen op de afslag naar Wilnis, zodat het logisch wordt om via de Mijdrechtse Dwarsweg het dorp in te rijden. Een extra afslag ter hoogte van het Molmpad, waar nu over wordt gesproken, is overbodig en veel te duur. Bovendien kan dit niet op deze plek worden aangelegd, aangezien hier een natuurgebied ligt.

 3. Ik woon langs de N201 en ondervind veel geluidshinder van deze weg. Vooral in de spits is het qua geluid in de tuin niet te harden. Tijdens mooie dagen in weekend ondervind ik veel overlast van motorrijders en vrachtverkeer door de week die veel geluid produceren.
  Het is van belang dat er geluid reducerende maatregelen worden getroffen.
  Daarnaast is de westelijk randweg weer op de agenda gekomen bij de gemeente de Ronde Venen. Mocht deze doorgaan dan wordt ik volledig omsloten door twee wegen. Dit is hoogst onwenselijk.

 4. Ik woon aan het molmpad in Vinkeveen naast de N201. Ik ervaar uitermate veel geluidsoverlast omdat het geluidsscherm stopt bij het molmpad en dus niet verder is doorgetrokken. Ik kan in de zomer niet in de tuin zitten vanwege knetterende motoren, vrachtverkeer en te hoge snelheid die gereden wordt. Doortrekken van het geluidsscherm of het aanleggen van een groene wal (wat beter verenigbaar is met het natuurgebied Marickenland wat ernaast ligt) zou een welkome uitkomst bieden.
  Vrachtverkeer verbieden en max. 60km/uur zou een kleine oplossing in de goede richting zijn.

 5. Beste Medebewoners,

  Wat ik nog steeds niet begrijp, is dat er in het verleden de opties die nu aangekaart worden toen ook al onderzocht zijn.
  En wat ik mij herinner is dat er al 15 jaar geleden werd gesproken dat de N201 absoluut niet meer toereikend is voor het bestemming verkeer.
  En de toekomst voorspelt alleen maar meer auto's op de weg.
  dus nu onderzoeken is over een jaar alweer verouderd.

  maar goed
  Er was een plan dat bij de veiling de weg naar de A9 werd verbeterd of schiphol-rijk. En dat Hierdoor all het vrachtwagen verkeer niet meer over de N201 zou mogen rijden. kort daarna werden de stoplichten zelf afgestemd op de vrachtwagen en was er zelfs een soort verkeersbord met een groene golf die ervoor zorg dat je op afstand ziet of je door kan rijden. (handig voor vrachtwagens)
  En je snapt het al de verlichting(weren) van de vrachtwagens is niet doorgezet(geen idee waarom)
  Een tunnel onder de plassen door is mooi maar heel erg duur vanwege het veengebied waar de tunnel zou komen(niet slim en heel duur dus)
  en een tunnel zal niet de ongelukken stoppen, het zal alleen maar drukker worden.(mits als deze 1 baans blijft)
  wanneer het verkeerd niet doorstroomt behoudt je de ongelukken en problemen(vooral frustraties).

  eigenlijk precies het zelfde wat je terug ziet komen met de 2 nieuwe wijken in de gemeente.
  de infrastructuur is daar totaal niet op berekend.!
  misschien eerst is wat infrastructuur aanpakken voordat je hele nieuwe wijken bouwt.(voor de gemeente)

  maar OK dat zijn problemen, nu oplossingen.

  een verbreding naar dubbele rijbaan is gewoon nodig, het is gewoon een feit dat er elk jaar meer auto's komen en er meer nieuwbouw is in de gemeente die afhankelijk is van de N201.
  wanneer je dan dit enkel baans houdt, krijg je dat de N201 niet snel genoeg het verkeer kan afvoeren.
  En een verstopping blijft.
  het weren van vrachtwagens blijft lastig, het zal wel een verlichting geven.
  maar goed Mijdrecht heeft wel een industriegebied, en je kan niet verwachten dat daar geen vrachtwagens meer mogen komen.
  (zelf snap ik al niet echt dat de industrie van Mijdrecht nog steeds op die locatie zit. Het word rondom het industriegebied compleet volgebouwd)
  En vrachtwagen weren is mooi, maar onze supermarkten krijgen een paar keer per maand een vrachtwagen met lading. ze zouden het moeten verplichten dat dit of met elektrische vrachtwagens moet. of leveren met kleinere busjes.
  maar goed dat is iets wat je via de wet zou moeten regelen. en is geen oplossing voor de N201.!

  dus zelf zie ik een verbreding van de N201 als grote stap richting de toekomst met oog op groeiend aantal auto's.
  en dat niet doen zorgt ervoor dat je in de toekomst dat alsnog weer moet doen.
  als je nu een aanpassing doet moet je het gelijk goed aanpakken.
  en niet voor een paar jaar om het daarna opnieuw te bekijken.

 6. 4 baans zou rampzalig zijn voor Vinkeveen. Dan gaat honderden vrachtwagens en de hele bloemenkaravaan elke dag heen en terug van de bloemenveiling naar de A2. Als we daar 60 KM max mogen rijden, is het vrachtwagen probleem opgelost.
  Scheelt een heleboel CO2 en luchtvervuiling voor vooral Vinkeveen.

 7. Wij wonen aan de N201. Iedere dag ondervinden wij overlast van deze weg. Wij kunnen niet normaal buiten zitten, altijd maar dat geraas van auto's. Wij kunnen ook niet op n normale manier de 201 oprijden. Auto's rijden veel te hard. Als We de ventweg gebruiken worden we bekeurd voor140 euro. Vrachtverkeer mijden en toegestane snelheid op 60 km. Dat zou echt geweldig zijn. En zeker geen 2x2 baans

 8. Ik vind het hier nogal meevallen. Volgens mij zijn de problemen verderop bij Loenen en Vreeland veel groter.