Spring naar inhoud

Privacy en Cookies

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo
wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met InVinkeveen via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je te kunnen beantwoorden, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Analytics

De website van InVinkeveen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Reclame

InVinkeveen gebruikt je gegevens die je verstrekt op deze website niet voor reclamedoeleinden of advertenties. ook niet op andere pagina's. Op onze Facebook pagina gelden de regels van Facebook.

Bewaren van je gegevens

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door InVinkeveen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij InVinkeveen
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met InVinkeveen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door InVinkeveen.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij InVinkeveen opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient InVinkeveen al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij InVinkeveen vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat InVinkeveen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat InVinkeveen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het  stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@invinkeveen.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.