Spring naar inhoud
Wijkschouw Zuiderwaard 25/9 a.s.

Het bewonersplatform InVinkeveen organiseert op woensdag 25 september om 19.00 uur een wijkschouw in Zuiderwaard. De schouw is een samenwerking tussen InVinkeveen, Gemeente De Ronde Venen en Tympaan - De Baat en zal circa anderhalf uur in beslag nemen.

Een wijkschouw is een gezamenlijke wandeling door de wijk waarbij door bewoners aangedragen knelpunten en wensen worden besproken. Het kan hierbij om van alles gaan: veiligheid, spelen, bestrating, overlast, gevaarlijke verkeerssituaties, enz.

Graag nodigen wij je uit om je wensen ten aanzien van het wonen en leven in Zuiderwaard in te dienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit aanmeldformulier. Op het formulier staat vermeld hoe, waar en wanneer deze ingeleverd kan worden. Als bijlage is de plattegrond van het te schouwen gebied opgenomen.

Aan de hand van de ingediende punten wordt een route door de wijk bepaald en een start- en eindpunt gekozen. Als je je hebt aangemeld met vermelding van contactgegevens dan ontvang je een definitieve uitnodiging voor de schouw. Als indiener wordt er van je verwacht dat je de gehele schouw meeloopt zodat je ook van andere bewoners kan vernemen hoe zij bepaalde zaken in de wijk ervaren.  Afhankelijk van waar het om gaat kan bij mogelijke vervolgacties een actieve bijdrage van bewoners worden gevraagd.

Ingediende punten worden alleen besproken als je als indiener zelf aanwezig bent om je punt ter plekke toe te lichten aan alle deelnemers. Dit zijn onder meer Wethouder Kiki Hagen, ambtenaren van de gemeente, de wijkagent, de bewonersconsulent van GroenWest, maar ook andere bewoners uit Zuiderwaard. Zo ontstaat er direct een eerste gedachtewisseling over het ingebrachte punt.

Graag zien we jouw knelpunten en wensen tegemoet. Bewoners weten als ervaringsdeskundigen immers het beste wat er scheelt of speelt!

Lever het formulier tijdig in, uiterlijk op 6 september a.s.

 

Schrijf een reactie

Reacties
  1. Ik heb een brief met knelpunten voor 6 september opgestuurd voor de wijkschouw maar kreeg nog geen uitnodiging voor 25 september.

  2. SVP terugkoppeling van de vorige wijkschouw delen inc. genomen beslissingen door de Gemeente, GroenWest en de politie.