Spring naar inhoud

Meer weten?

Wie zijn wij?
InVinkeveen is een platform voor en door bewoners uit Vinkeveen. Het is een Stichting die is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30195240.

Waarom InVinkeveen?
Onze doelstelling is de kloof tussen de gemeente en ons bewoners te verkleinen, te verbeteren en transparanter te maken.
We willen graag de bewoners betrekken bij ontwikkelingen die onze woonomgeving aangaan. Met z'n allen sta je sterk!

Hoe doen we dat?
De website, www.invinkeveen.nl,  is één van de belangrijke pijlers van de brug tussen ons, Vinkeveners, en de Gemeente. Je kunt je mening laten horen door te reageren op stellingen, het indienen van voorstellen en het stellen van vragen en daardoor een open dialoog voeren.

Contact
Email:    info@invinkeveen.nl