Spring naar inhoud

Meer weten?

InVinkeveen heeft als doelstelling:

De kloof tussen de gemeente en ons bewoners te Verkleinen, te Verbeteren en daarmee Transparant te maken.

InVinkeveen wil de krachten van bestaande en nieuwe initiatieven bundelen
(met z'n allen kun je tenslotte meer dan alleen).

Digitaal Platform
Dit digitale platform is een van de belangrijke pijlers van de brug tussen ons Vinkeveners (en degene welke zich Vinkevener voelen) en de gemeente. Er is ruimte gecreëerd voor diverse belangenorganisaties om via internet en sociale netwerken de betrokkenheid bij onze gemeente te vergroten.

We bieden de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te communiceren met organisaties, de gemeente en elkaar.

Doelgroepen
De website (met diverse ingangen voor alle doelgroepen):

  • Biedt aan een ieder de mogelijkheid om stellingen, voorstellen en vragen in te dienen en hierop te reageren
  • Geeft inzicht in de voortgang van de diverse activiteiten
  • Maakt het mogelijk om een open dialoog te voeren tussen ons Vinkeveners en de gemeente
  • Biedt de mogelijkheid voor ons Vinkeveners om samen met de gemeente successen te vieren.