Toekomst zorgcentrum Vinkenoord

Dreigende sluiting Het verzorgingshuis Vinkenoord wordt met sluiting bedreigd,  waardoor de huisvesting van ouderen met een beperkte zorgvraag niet meer mogelijk is. Uw mening en ideeën We zijn nieuwsgierig naar uw mening en ideeën, middels het geven van een reactie op deze stelling kunt u uw mening en/of ideeën toelichten.

Dorpsvisie – Herenweg Noord-Adelaar eo

Visie gemeente Recreatie is een kansrijke sector, waarvan de mogelijkheden nu onvoldoende benut worden. Ook winkeliers profiteren nu onvoldoende van toeristische bestedingen. Het plassengebied biedt hier echter goede mogelijkheden voor. Voor de kern Vinkeveen is het wenselijk dat de relatie met de Vinkeveense Plassen versterkt wordt. Enerzijds door het water letterlijk naar het lint te halen enzichtlijnen creëren richting de Vinkeveense Plassen en anderzijds door het creëren van een recreatief centrum. Informatie Zie hier voor de totale dorpsvisie en zie hier  voor de visie van de gemeente mbt dit onderdeel.

Dorpsvisie – Werven West

Visie gemeente Gezien de landschappelijke kwaliteiten, het huidige gebruik, de ligging bij het historische lint en op steenworpafstand van de Vinkeveense Plassen kan op deze gronden een hoogwaardig woonmilieu worden gerealiseerd. Toekomstige ontwikkeling van dit gebied is afhankelijk van de alternatieve ontsluiting Vinkeveen/N201. Als de alternatieve ontsluiting eenmaal is gerealiseerd kan op deze locatie een woonmilieu worden gerealiseerd waarbij wonen aan het water het thema is. Uitgegaan wordt van grondgebonden woningen, in diverse typologieën, elk met de tuin direct aan het water. Aan de kopse kanten kleinschalige appartementengebouwtjes, typologie schuur/industrieel, in een groene setting met uitzicht op het buitengebied als… Lees meer >>

Dorpsvisie – Kloosterplein eo

Visie gemeente Voor de ontwikkeling in dit gebied geldt hetzelfde als voor Werven West. Het gebied kan alleen ontwikkeld worden in samenhang met de alternatieve ontsluiting N201/Vinkeveen. Op deze locatie kan een hoogwaardig woonmilieu worden gerealiseerd waarbij wonen aan of bij het water het thema is. Uitgegaan wordt van grondgebonden woningen, in diverse typologieën, elk met de tuin aan of bij het water. Ter hoogte van het Kloosterplein is ruimte gereserveerd voor een groenzone in combinatie met maatschappelijke functies. Informatie Zie hier voor de totale dorpsvisie en zie hier voor de visie van de gemeente mbt dit onderdeel.

Dorpsvisie – Baambrugse zuwe

Visie gemeente Doordat de Baambrugse Zuwe bijna geheel is volgebouwd, is de visuele relatie tussen de weg en de Vinkeveense Plassen bijna volledig verdwenen. Deze situatie kan worden verbeterd door meer doorzichten vanaf de Baambrugse Zuwe richting de Plassen te maken. De meeste kansen hiervoor liggen bij een herontwikkeling van het eerste deel van de Zuwe. Als de locatie wordt herontwikkeld, is het uitgangspunt de grondgeboden woningen te vervangen door kleinschalige appartementengebouwtjes van vier à vijf lagen. Tussen de appartementengebouwen komen groene openbare ruimtes, waardoor de visuele relatie tussen de Baambrugse Zuwe en de Vinkeveense Plassen wordt versterkt. Langs het… Lees meer >>