Groen adoptie

Onderhoud openbaar groen door inwoners Inwoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen voortaan zelf delen van openbaar groen onderhouden. Om dit mogelijk te maken, heeft het college van B en W een aantal uitgangspunten vastgesteld. Met het zogenoemde adoptiebeleid wordt invulling gegeven aan zowel de wens van de gemeente als van inwoners om openbaar groen door inwoners te laten onderhouden. Pilotperiode van een jaar Met de uitgangspunten of spelregels kunnen inwoners zelf voor een stukje groen in hun directe omgeving zorgen, dat wel voor iedereen toegankelijk blijft. De gemeente ondersteunt hierbij. Om beter zicht te krijgen op hoe de… Lees meer >>

Gemeente ziet af van bomenkap in Reigerstraat!

Het college van B en W heeft besloten om geen bomen te kappen aan de Reigerstraat in Vinkeveen. De bomen die er nu staan, Metasequoia’s, zijn te waardevol voor het straatbeeld. Aanleiding om de kap te overwegen was de noodzaak om iets aan de toenemende hoeveelheid dood hout in de bomen te doen en daarnaast een aantal verzoeken van bewoners om het ontnemen van licht en naaldval tegen te gaan. De gemeente heeft de wensen en mogelijkheden geschetst en de mening van aanwonenden is gepeild. Onder andere via de website InVinkeveen heeft de gemeente veel reacties ontvangen van inwoners van… Lees meer >>

Zo, we hebben een nieuwe burgemeester

Maarten Divendal is dinsdag 22 november 2011 geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente De Ronde Venen. In een buitengewone raadsvergadering is hij door de Commissaris van de Koningin, Roel Robbertsen, in die functie beëdigd. Aansluitend kreeg hij van de vice-voorzitter van de gemeenteraad, Piet Kooijman, de ambtsketen omgehangen. Maarten ziet een belangrijke taak voor zich weggelegd om de relatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners te verbeteren, zei hij in zijn toespraak na zijn beëdiging. Cynisme dat over de overheid bestaat, kan volgens hem het best worden bestreden door het werk goed te doen. Drie grote opgaven De gemeente krijgt… Lees meer >>

Gemeenteraad draagt Maarten Divendal voor als bu

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft dinsdag 25 oktober 2011 besloten Maarten Divendal (52) bij de minister van Binnenlandse Zaken voor te dragen als nieuwe burgemeester van De Ronde Venen. Met de voordracht volgt de gemeenteraad het advies dat door de vertrouwenscommissie is uitgebracht. De benoeming van Maarten Divendal als burgemeester van De Ronde Venen staat gepland voor 22 november 2011. Volgens de vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters in de gemeenteraad, voldoet de heer Divendal uitstekend aan de opgestelde profielschets. De commissie is ervan overtuigd dat hij in staat is een belangrijke verbindende rol te spelen tussen inwoners, overheden… Lees meer >>

Burgemeester Ronde Venen stapt op

Bron Rijn en Venen Dichtbij: Burgemeester Marianne Burgman van De Ronde Venen heeft donderdagavond haar ontslag in gediend. Ze had naar eigen zeggen eerder verantwoordelijkheid moeten nemen in de zaak rondom het miljoenenverlies door Marickenzijde en het Estafetteproject. Na de mededeling van de burgemeester werd de belangrijke vergadering stilgelegd en verplaatst naar volgende week woensdag. Verklaring aan de pers, 21.00 uur Marianne Burgman: Ik heb het vannacht pas op een rijtje gezet. Ik vind echt dat ík verantwoordelijk ben.” De burgemeester had zich kandidaat gesteld voor de volgende termijn. Ik vind het heel erg jammer dat dat niet meer door… Lees meer >>