Vinkeveen verdient duidelijkheid mbt legakkers

Huidige situatie Het onderhoud van de legakkers varieert op dit moment van zeer slecht tot uitstekend.  Een veelheid aan bouwsels is er op de plassen te vinden.   Duidelijkheid Vinkeveen verdient een duidelijk beleid omtrent bouwen op legakkers.  

Bus van Vinkeveen naar Utrecht CS

Met een rechtstreekse bus naar Utrecht CS? Wilt u ook dat de rechtstreekse busverbinding weer terugkomt? Kom dan nu in actie! De provincie Utrecht werkt nu aan een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer. Vanaf december 2016 komt er een volledig nieuwe dienstregeling met nieuwe lijnen. Busmaatschappijen hebben tot en met mei de gelegenheid om hun plannen in te dienen bij de provincie Utrecht. Dit is daarom hét moment om opnieuw de behoefte aan een directe verbinding kenbaar te maken: een rechtstreekse buslijn naar en van Utrecht, zonder overstap in Breukelen! Laat nu van u horen en vul de enquête via… Lees meer >>

Toekomst zorgcentrum Vinkenoord

Dreigende sluiting Het verzorgingshuis Vinkenoord wordt met sluiting bedreigd,  waardoor de huisvesting van ouderen met een beperkte zorgvraag niet meer mogelijk is. Uw mening en ideeën We zijn nieuwsgierig naar uw mening en ideeën, middels het geven van een reactie op deze stelling kunt u uw mening en/of ideeën toelichten.

Vinkeveen Dorp aan de plassen

Een jaar geleden, op 6 februari 2014 heeft de gemeenteraad de dorpsvisie Centrum Vinkeveen vastgesteld. Bewoners platform InVinkeveen, ondernemersvereniging Ondernemers Vinkevéén en de gemeente hebben samen ervoor gezorgd dat de visie in nauwe samenwerking met veel inwoners en ondernemers tot stand is gekomen. En nu de volgende stap van visie naar werkelijkheid, hiervoor is een project opgezet zie hier voor meer details. Gezamenlijk gaan we de ideeën uit de dorpsvisie met alle betrokkenen uitwerken tot een concreet uitvoerbaar plan. Daarbij bestaat veel ruimte om de ideeën vorm te geven in overeenstemming met de wensen en gedachten die leven in ons… Lees meer >>

Bent u tevreden over het openbaar groen in uw st

Wat vindt u van de openbare ruimte in De Ronde Venen? Bent u tevreden over het openbaar groen in uw straat? Wordt het gras op tijd gemaaid? Worden de prullenbakken op tijd geleegd? Wat vindt u van het onderhoud van de stoepen en het straatmeubilair? Als u hierover wilt meepraten en meedenken, kom dan dinsdag 14 oktober naar de Willisstee. Zie hier voor meer informatie.